Fredheim Helsesenter Helsesenteret i Kongsberg hjelper deg til en bedre hverdag gjennom natur, behandling, kosthold, mosjon.
Hope Channel Norsk Adventist TV stasjon på satellitt og Internet.
LifeStyleTV Skandinavisk Adventist TV stasjon på satellitt og Internet.
3ABN Amerikansk Adventist TV stasjon på satellitt og Internet.
Norsk Bibelinstitutt Tilbyr gratis Bibel- og livsstilskurs.
Norsk Bokforlag Utgir og selger bøker.
ADRA Adventist verdensomspennende utviklings- og nødhjelpsorganisasjon.
Sunnhetsbladet Helsemagasin som utkommer 9 ganger i året.
Amazing Facts Media ministry
Adventist.no Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge.
Adventist.org Syvendedags Adventistsamfunnet på verdensbasis.
Jesuliv.org Amazing Fact bibelstudier