I bønneuken møtes vi i kirken eller private hjem noen av kveldene, for å samtale og be sammen. Vi pleier å bruke Advent Nytt sine bønneukelesninger for voksne og for barn, med spørsmål til ettertanke og samtale.