PROGRAM I SKOTSELV MENIGHET 

Fredag 16. april:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 17. april:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste,

Fredag 23. april:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 24. april:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste, Kjell Aune

Fredag 30. april:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 1. mai:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste,

Fredag 7. mai:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 8. mai:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste, Dagfinn Klund

Fredag 14. mai:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 15. mai:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste,

MUSIKK


Paven strekker hendene ut mot protestantene.
Er reformasjonen og protesten over?

Den 31.oktober 2017 var det 500 år siden Martin Luther hengte opp sine 95 teser i protest mot den Romersk Katolske Kirken. I etterkant ble Luther bannlyst fra kirken og mange måtte bøte med livet for sin tro.

I dag er det en sterk økumenisk bevegelse som søker å gjenforene  de protestantiske kirkesamfunn med romerkirken . 31.oktober 2016 møtte Pave Francis protestanter i Sverige i det som ble starten på forberedelsene til 500 års jubileet 31.oktober 2017.

Hva vil bli resultatet av 500 års jubileet?  Blir det slutten på protestantismen? Videoen nedenfor tar opp dette temaet og gir noen svar. Norsk tekst.