BIBELSTUDIE

Hver lørdag kl. 10.00 møtes vi for å studere Bibelen. Barna har egne grupper tilrettelagt for dem.

GUDSTJENESTE

Hver lørdag kl. 11.15 har vi gudstjenste, som foruten talen består av sang og musikk, samt noe for barna.

BØNNEMØTE

Hver fredag kl. 18.30 har vi bønnemøte i kirka.

Her ser du hvem som taler og andre aktiviteter som skjer fremover.

DEN STORE STRIDEN

En bok som setter historien i perspektiv og gir et håp for fremtiden

“Den store striden” beskriver den gradvise innskrenkingen av våre personlige friheter. Det er en av de farligste tendensene i vår tid. Den dypereliggende grunnen for utviklingen blir avslørt i denne boken. Bak den internasjonale scenen foregår en intens maktkamp. Forstår vi de grunnleggende krefter som avgjør vår jords fremtid? Den store strid har blitt oversatt til mer enn 77 språk, og millioner har lest den med stort utbytte. Den store strid handler om deg – og valget er ditt.

Denne sommeren blir boken lagt ut i enkelte postkasser. Dersom du ikke har fått den kan du ta kontakt med oss og vi vil sende den til deg gratis.

Verksveien 90
3330 Skotselv

Adventistkirkens hovedkontor
på Vik

Helsesenter
i Kongsberg

Mange forskjellige gratis brevkurs

ET VERKTØY FOR BIBELFORSTÅELSE

Finnes det fortsatt noe du kan stole på?

I vår tid hvor moralen smuldrer bort – hvor milliarder blir underslått av svindlere i store firmaer; åndelige ledere som har tillit svikter, løgn og bedrag i det politiske liv er blitt normalen; når de som du er mest avhengig av svikter deg på det groveste – er det da noe tilbake du kan stole på? Ja! Du kan fullt og helt stole på Bibelen!