PROGRAM I SKOTSELV MENIGHET 

Fredag 5. mars:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 6. mars:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste, Kenneth Jørgensen

Fredag 12. mars:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 13. mars:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste,

Fredag 19. mars:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 20. mars:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste,

Fredag 26. mars:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 27. mars:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste, Tommy Berglund

Fredag 2. april:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 3. april:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste,

MUSIKK


Paven strekker hendene ut mot protestantene.
Er reformasjonen og protesten over?

Den 31.oktober 2017 var det 500 år siden Martin Luther hengte opp sine 95 teser i protest mot den Romersk Katolske Kirken. I etterkant ble Luther bannlyst fra kirken og mange måtte bøte med livet for sin tro.

I dag er det en sterk økumenisk bevegelse som søker å gjenforene  de protestantiske kirkesamfunn med romerkirken . 31.oktober 2016 møtte Pave Francis protestanter i Sverige i det som ble starten på forberedelsene til 500 års jubileet 31.oktober 2017.

Hva vil bli resultatet av 500 års jubileet?  Blir det slutten på protestantismen? Videoen nedenfor tar opp dette temaet og gir noen svar. Norsk tekst.