PROGRAM I SKOTSELV MENIGHET 

Fredag 27. november:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 28. november:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste, Claes Lundström

Fredag 4. desember:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 5. desember:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste, Bengt Fjellberg

Fredag 11. desember:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 12. desember:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste, Speider- guds- tjeneste

Fredag 18. desember:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 19. desember:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste, Tommy Berglund

Fredag 25. desember:

18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 26. desember:

09:30 - Bønnemøte
10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
11:15 - Gudstjeneste, Sang- og musikkavd.

MUSIKK


Paven strekker hendene ut mot protestantene.
Er reformasjonen og protesten over?

Den 31.oktober 2017 var det 500 år siden Martin Luther hengte opp sine 95 teser i protest mot den Romersk Katolske Kirken. I etterkant ble Luther bannlyst fra kirken og mange måtte bøte med livet for sin tro.

I dag er det en sterk økumenisk bevegelse som søker å gjenforene  de protestantiske kirkesamfunn med romerkirken . 31.oktober 2016 møtte Pave Francis protestanter i Sverige i det som ble starten på forberedelsene til 500 års jubileet 31.oktober 2017.

Hva vil bli resultatet av 500 års jubileet?  Blir det slutten på protestantismen? Videoen nedenfor tar opp dette temaet og gir noen svar. Norsk tekst.