PROGRAM I SKOTSELV MENIGHET 

Fredag 24. januar:

               18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 25. januar:

               09:30 - Bønnemøte
               10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
               11:15 - Gudstjeneste, Knut Størkersen

Fredag 31. januar:

               18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 1. februar:

               09:30 - Bønnemøte
               10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
               11:15 - Gudstjeneste, Bengt Fjellberg

Fredag 7. februar:

               18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 8. februar:

               09:30 - Bønnemøte
               10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
               11:15 - Gudstjeneste, Kenneth Jørgensen

Fredag 14. februar:

               18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 15. februar:

               09:30 - Bønnemøte
               10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
               11:15 - Gudstjeneste, Daniel Pel

Fredag 21. februar:

               18:30 - Bønnemøte i kirka

Lørdag 22. februar:

               09:30 - Bønnemøte
               10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
               11:15 - Gudstjeneste, Marika Reistad Pettersen

MUSIKK


Paven strekker hendene ut mot protestantene.
Er reformasjonen og protesten over?

Den 31.oktober 2017 var det 500 år siden Martin Luther hengte opp sine 95 teser i protest mot den Romersk Katolske Kirken. I etterkant ble Luther bannlyst fra kirken og mange måtte bøte med livet for sin tro.

I dag er det en sterk økumenisk bevegelse som søker å gjenforene  de protestantiske kirkesamfunn med romerkirken . 31.oktober 2016 møtte Pave Francis protestanter i Sverige i det som ble starten på forberedelsene til 500 års jubileet 31.oktober 2017.

Hva vil bli resultatet av 500 års jubileet?  Blir det slutten på protestantismen? Videoen nedenfor tar opp dette temaet og gir noen svar. Norsk tekst.