PROGRAM I SKOTSELV MENIGHET 

Fredag 3. april:

               18:30 - Bønnemøte på Zoom (se Facebook gruppa)

Lørdag 4. april:

               09:30 - AVLYST: Bønnemøte i kirka
               10:00 - AVLYST: Bibelstudier for voksne og barn
               11:15 - AVLYST: Gudstjeneste, Natalia Zmij

Fredag 10. april:

               18:30 - Bønnemøte på Zoom (se Facebook gruppa)

Lørdag 11. april:

               09:30 - AVLYST: Bønnemøte i kirka
               10:00 - AVLYST: Bibelstudier for voksne og barn
               11:15 - AVLYST: Gudstjeneste,

Fredag 17. april:

               18:30 - Bønnemøte på Zoom (se Facebook gruppa)

Lørdag 18. april:

               09:30 - Bønnemøte
               10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
               11:15 - Gudstjeneste, Bengt Fjellberg

Fredag 24. april:

               18:30 - Bønnemøte på Zoom (se Facebook gruppa)

Lørdag 25. april:

               09:30 - Bønnemøte
               10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
               11:15 - Gudstjeneste, Tore Wollan

Fredag 1. mai:

               18:30 - Bønnemøte på Zoom (se Facebook gruppa)

Lørdag 2. mai:

               09:30 - Bønnemøte
               10:00 - Bibelstudier for voksne og barn
               11:15 - Gudstjeneste, Bengt Fjellberg

MUSIKK


Paven strekker hendene ut mot protestantene.
Er reformasjonen og protesten over?

Den 31.oktober 2017 var det 500 år siden Martin Luther hengte opp sine 95 teser i protest mot den Romersk Katolske Kirken. I etterkant ble Luther bannlyst fra kirken og mange måtte bøte med livet for sin tro.

I dag er det en sterk økumenisk bevegelse som søker å gjenforene  de protestantiske kirkesamfunn med romerkirken . 31.oktober 2016 møtte Pave Francis protestanter i Sverige i det som ble starten på forberedelsene til 500 års jubileet 31.oktober 2017.

Hva vil bli resultatet av 500 års jubileet?  Blir det slutten på protestantismen? Videoen nedenfor tar opp dette temaet og gir noen svar. Norsk tekst.