Om høsten er det bøsseaksjon for ADRA,
som driver med både langsiktig utviklingsarbeid
og katastrofehjelp i mange deler av verden.