Den Store Striden

Den store striden beskriver den gradvise innskrenkingen av våre personlige friheter. Det er en av de farligste tendensene i vår tid. Den dypereliggende grunnen for utviklingen blir avslørt i denne boken. Bak den internasjonale scenen foregår en intens maktkamp. Forstår vi de grunnleggende krefter som avgjør vår jords fremtid? Den store strid har blitt oversatt til mer enn 77 språk, og millioner har lest den med stort utbytte. Den store strid handler om deg -og valget er ditt.

Boken er også kjent under navnet “Mot historiens klimaks” og er i sin helhet lagt ut på nettet. På linken “Den store striden” finner du en detaljert oversikt over kapittlene. Boken kan også kjøpes fra Norsk Bokforlag.