10.00 Bibelstudium

Etter en felles innledning deler vi oss inn i mindre grupper for å studere Bibelen sammen. Her kan alle stille spørsmål, dele tro og tvil og utforske hva Bibelen sier. Med utgangspunkt i et bibelstudiehefte kan man studere ukens tema på forhånd og dermed få et større utbytte av samlingen. Bibelstudiene finner du her.

I løpet av bibelstudiet tar vi opp en kollekt til misjonsarbeid.

Barna har egne klasser i flere aldersgrupper:
0-3 år
4-6 år
7-12 år
13+ år

11.15 Gudstjeneste

Under gudstjenesten blir det sang, skriftlesning, bønn, kollekt, barnefortelling og tale. Under barnefortellingen får alle barna sitte på første rad for å få den beste opplevelsen av fortellingen.

Fellesmiddag (en gang i måneden)

Omtrent en gang i måneden har vi fellesmiddag etter gudstjenesten. Da tar mange med seg mat og setter på felles bord. Alle er hjertelig velkommen til å spise!