Å frykte Gud i bibelsk forstand betyr ikke at vi er redde for ham. Dette er sett av det faktum at vi kan frykte Gud, og samtidig oppleve glede:  11 Tjen Herren med ærefrykt og glede, (Sal 2:11). For å bruke en analogi, forteller Bibelen oss at vi må frykte vår far og vår mor. Dette betyr ikke at vi er redd for dem, men heller at vi har en dyp respekt for dem og holde dem i ærefrykt.   3 Enhver av dere skal ha ærefrykt for sin mor og sin far. Dere skal holde mine sabbatsdager. Jeg er Herren deres Gud. (3Mos 19:3).

Begynnelsen på visdommen
Å frykte Herren er begynnelsen og grunnlaget for all visdom som betyr at hvis vi ikke har det, har vi ingen visdom i det hele tatt!  10 Frykt for Herren er opphav til visdom, å kjenne Den Hellige er forstand (Ordsp 9:10).  Vi kan ikke bare gjøre opp i våre sinn at vi skal frykte Gud fordi frykten er implantert i våre hjerter av Gud selv:  40 Jeg slutter en evig pakt med dem; jeg vil ikke vende meg bort fra dem, men gjøre vel mot dem. Jeg gir dem gudsfrykt i hjertet, så de aldri mer viker bort fra meg (Jer 32:40).

Bedre enn rikdom
Å frykte Herren er bedre enn rikdom:  Å eie lite og frykte Herren er bedre enn å ha stor rikdom og uro (Ordsp 15:16). 

Et valg vi gjør
Neh 1:11: Herre, hør da og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen!

Orsp 1:28-30: Da roper de på meg, men jeg svarer ikke, de leter etter meg, men finner meg ikke. Fordi de hatet kunnskap og ikke valgte å frykte Herren, fordi de ikke ville høre på mitt råd og foraktet alle mine refsende ord,

Å frykte Herren kan bli lært
Sal 34:12: Barn, kom hit og hør på meg, gudsfrykt vil jeg lære dere.
Frykten for Gud eller for Herren har en rik mening i Bibelen. Det er som en mange kantet diamant med flere komplementære meninger. For å forstå konseptet i Åpenbaringsboken 14:07 må vi ta hensyn til hele det Bibelske vitnesbyrd. Per definisjon er gudsfrykt eller frykten for Herren en holdning av dyp respekt, ærefrykt, ærbødighet og tilbedelse til Ham på grunn av hvem han er, Skaperen:

Sal 33:6-8: Himmelen ble skapt ved Herrens ord, hele dens hær ved et pust fra hans munn. Han samlet havvannet som i et kar, la havets dyp i opplagsrom. For Herren må hele verden frykte og alle som bor på jorden, skjelve.  Hvorfor skal vi frykte Herren? Forid Han er den Han er, vår skaper, ved Ham ble alt til.  Se Jer 10:6-7: Ingen er som du, Herre. Stor er du, stort og mektig er ditt navn. Hvem må ikke frykte deg, folkenes konge, slik som det sømmer seg? For blant alle vismenn hos folkene, i alle riker er det ingen som du.

I den praktfulle boken, Child Guidance finner vi en kort og dyp beskrivelse av hva det betyr å frykte Gud: “Sann ærbødighet for Gud er inspirert av en følelse for Hans uendelige storhet og en realisering av Hans nærvær” p. 538.

Fjærn og nær
Jes 57:15: Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter Den Hellige: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.  Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende.

Gud er utenfor eller over den menneskelige grensen for personlig forståelse. Han er langt over sitt skaperverk. Han er ikke vår gode gamle kompis. Han er ikke mannen ovenpå. Han krever respekt og ærbødighet. På den annen side er han vår Far og vi må elske ham. Med andre ord, er han over og utover Hans skapelse, men også i intim kontakt med den.  Vi skal frykte Gud for Hans storhet men i Hans ønske om nærhet til menneskene skal vi oppleve glede i Ham.

Intim nærhet
Betyr å holde seg til Herren. Det er det samme ordet som brukes i Genesis 2:24 om Adam som skal  holde seg til sin kone og bli et legeme med henne.  Det er dette å frykte Gud betyr; å holde seg til Ham i intim nærhet.

Legg merke til alle de andre synonyme ord:
5 Mos 13:4: Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans ord skal dere lyde; ham skal dere tjene og holde fast ved.

Å frykte Gud betyr også å vise respekt for Hans hellige Navn
5 Mos 28:58-59: Dersom du ikke legger vinn på å leve etter alle de lovbud som er skrevet i denne boken, og ikke frykter dette herlige og fryktinngytende navnet, Herren din Gud, 59 da skal Herren sende uhørte plager over deg og din ætt, store plager og ondartede sykdommer som ikke tar ende.

Sal 111:9: Han har sendt sitt folk forløsning og fastsatt sin pakt for evig. Hellig og fryktinngytende er Hans navn.

2Mos 20:7:Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.

Matt 6:9:La Ditt navn holdes hellig.

Guds navn blir daglig missbrukt i mange sammenheng i dagligtale, i media og selv blant kristne.  Jødene hadde slik respekt for Guds navn at de knapt nevnte det høyt, de skrev det heller ned.  Som kristene bør vi tenke på hvordan vi bruker Guds navn i f.eks. bønn, ved å unngå repetisjoner og hele tiden vite at Hans navn er fryktinngytende og hellig.

Å frykte Gud vil påvirke måten du tilber Ham på
Det betyr å tilbe Gud i skjønnheten av det hellige. Det påvirker hvordan du kler deg, hva slags musikk du spiller, enten du synger eller ikke, bruker tyggegummi, om du klapper, eller sier amen og halleluja eller ikke.

1Krøn 16:29-30: Gi Herren den ære hans navn skal ha, tre fram for Ham med offergaver. Bøy dere ned for Herren og tilbe Ham i hellig skrud! Skjelv for Hans åsyn, hele jorden! Fast står verden, den kan ikke rokkes.  Legg merke til at i denne teksten finner vi alle de nøkkel ordene som beskrives i den første engels budskap.

I dag kan vi komme til kirken som for å ha og gå i et selskap.  I det gamle testamentes tid møtte jødene til tilbedelse i ydmykhet og bøyde seg ned foran Hans nærvær.  2Krøn 7:3: Da alle israelittene så at ilden fór ned, og at Herrens herlighet kom over huset, falt de på kne med ansiktet mot steingulvet og tilbad og priste Herren, fordi han er god og hans miskunn varer evig.  Alle de store navnene i Bibelen (Jesaia  i Jes 6, Moses i 2Mos 3:5-6 og Peter i Luke 5:8) som stod foran Gud var odd i Hans nærvær, men de var ydmyke.  Å frykte Herren innebærer å være ydmyk.  Vi er mennesker, skapninger av leire.  Vi er ingenting uten Gud.

Sal 9:21: Herre, la folkene rammes av redsel, så de skjønner at de bare er mennesker. Med andre ord Gudsfrykt skaper ydmykhet i mennesket.

Jes 45:9: Ve den som går i rette med sin skaper – et skår blant potteskår av jord! Kan leiren si til ham som former den:  «Hva er det du gjør?» Kan verket si: «Han har ikke håndlag»?  Husk hva som skjedde med Nebukadnesar da han ble fylt med stolthet. Evnen til å resonere ble fjernet, og han ble umiddelbart som et dyr. Gud gir oss kraft til å resonere, slik at vi kan styre og gjennomføre ting.

Å frykte Gud betyr å ha tillit til Ham
Sal 115:11: Dere som frykter Herren, stol på ham! Han er deres hjelp og skjold.
Men frykten for Gud er ikke bare en teoretisk holdning. Frykten for Herren er alltid omsatt til riktig etisk atferd. Langt, den mest fremtredende betydningen av frykt for Herren er at det alltid omsettes til tjeneste og kjærlig lydighet. I kontrast, når folk ikke frykter Gud vil deres etiske atferd avsløre det.

1Mos 20:11: Abraham svarte: «Jeg tenkte: Det er sikkert ingen gudsfrykt på dette stedet; de kommer til å slå meg i hjel på grunn av min kone. Der det ikke er noe gudsfrykt er det lovløshet, Abraham fryktet for sitt liv.

2Mos 1:17: Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som egypterkongen bød dem; de lot guttene leve.  Hvor gudsfrykt er tilstede er livet ditt trygt.

Legg merke til hvaSalomon skriver, en mann som nesten ble ateist men som i sine siste dager kom tilbake til Gud.  En mann som har erfaring med hva han skriver.  Fork 8:11-13: Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. En synder kan hundre ganger gjøre ondt og enda få leve lenge. Likevel vet jeg jo at det går de gudfryktige godt, de som har age for Gud. Men den ugudelige har ingen medgang; hans liv blir kort, det er som en skygge, fordi han ikke frykter Gud.

Paulus beskriver mennesket syndige status.  Rom 3:10-18: For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke én som er forstandig, ikke én som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet, det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er som en åpen grav, de har falske ord på tungen, under leppene har de ormegift, i munnen forbannelser og harde ord. De er raske på foten når de vil utøse blod, ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. Fredens vei kjenner de ikke, og frykt for Gud vet de ikke av.  Disse versene beskriver hva det vil si å ikke frykte Gud og hvordan mennesket da lever i synd.

Å frykte Gud er knyttet opp mot de Ti Bud som Gud talte på Mt Sinai:
5Mos 4:10-13: om den dagen da du stod for Herren din Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til meg: «Kall folket sammen! Jeg vil la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg så lenge de lever på jorden, og lære det videre til sine barn.» 11 Og dere kom og stilte dere opp ved foten av fjellet, mens fjellet stod i lys lue høyt opp mot himmelen, med mørke, skyer og skodde omkring. 12 Herren talte til dere ut av ilden. Dere hørte ordene, men så ingen skikkelse. Det var bare en røst dere hørte. 13 Han kunngjorde dere sin pakt, som han bød dere å holde, de ti bud, og han skrev dem på to steintavler.

Å frykte Gud betyr å bry seg om medmennesker
De som frykter Gud behandler de mindre heldige i livet og svake med respekt.
3Mos 19:14, 32: Du skal ikke forbanne en døv og ikke legge stein i den blindes vei. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren… 32 Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.

3Mos 25:17, 36, 43:  Dere skal ikke gjøre urett mot hverandre; men du skal frykte din Gud. For jeg er Herren deres Gud.  36 Du må ikke ta rente av ham eller kreve en større sum tilbake; du skal frykte din Gud, så din bror kan leve hos deg.  43 Du skal ikke være hard mot ham; du skal frykte din Gud.

5Mos 5:29: Bare de vil ha det samme sinnelag, så de frykter Meg og holder alle Mine bud så lenge de lever! Da vil det alltid gå godt for dem og deres barn.

5Mos 8:6: Hold budene fra Herren din Gud, så du går på hans veier og frykter ham.

5Mos 10:12-13: Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud, så du går på alle hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, 13 og at du skal holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg vel.

Sal 103:17-18: Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frykter ham.  Hans rettferd når til barnebarn når fedrene holder hans pakt og husker på hans bud, så de lever etter dem.

1Sam 12:14-14, 25: Hvis dere nå frykter Herren, tjener og lyder ham og ikke setter dere opp mot hans ord, men følger Herren deres Gud, både dere og kongen som rår over dere, så er det godt. 15 Men dersom dere ikke vil lyde Herren og setter dere opp mot hans ord, skal Herrens hånd ramme dere som den rammet fedrene deres.  25 Men hvis dere gjør det som ondt er, skal både dere og kongen deres gå til grunne.»

Se Salomos konklusjon i hans bok forkynneren.  Fork 12:13-14: Til sist kan det hele samles i dette:  Frykt Gud, og hold hans bud!  Det bør alle mennesker gjøre.  14 For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

1Mos 22:12: Da sa engelen: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.»  Abraham viste lydighet til Gud og av den grunn ble han sett på som en mann som fryktet Gud i den grad at han ikke engang ville spare sin egen sønn.

Job 1:8-9: Da sa Herren til ham: «La du merke til min tjener Job? Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt.»  9 Men Satan svarte Herren: «Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud? Å frykte Gud innebærer å holde seg borte fra det som er ondt.  For å vite hva som er ondt må man kjenne til de ti bud, så igjen, å frykte Gud innebærer å være tro mot Hans bud, å være lydig.

Job 28:28: Og han sa til mennesket: Å frykte Herren, det er visdom, å holde seg fra ondskap, det er forstand.

Ordsp 8:13: Frykt for Herren er å hate det onde.  Jeg hater hovmod og stolthet, dårlig atferd og løgnaktig tale.

Ordsp 16:6: Med miskunn og troskap blir synden sonet, med gudsfrykt holder en seg fra det onde.

Ordsp 3:7: Vær ikke klok i egne øyne, frykt Herren og hold deg fra det som er ondt!

Ordsp 14:2 Den som ferdes rett, har frykt for Herren, den som går krokveier, ringeakter ham.

Jos 24:14: Så frykt da Herren, og tjen ham helhjertet og trofast! Skill dere av med de gudene som fedrene deres dyrket på den andre siden av Storelven og i Egypt, og tjen Herren!

Hebr 11:7: I tro bygde den gudfryktige Noah en ark, da han var blitt varslet om det som ennå ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.

Hebr 12:27-29: Her står det: «enda en gang». Det viser at det som kan rokkes, fordi det hører til det skapte, det skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. 28 Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, i ærbødighet og frykt. 29 For vår Gud er en fortærende ild.

2Kor 7:1: Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.

Å frykte Gud har mange meninger, som en stor diamant med mange flater.  For en best mulig forståelse av å frykte Gud i Åpenbaringsboken 14:7 er det en nødvendighet å se til resten av bibelen.  Med de mange forståelsene som vi har sett på kan vi summere opp at i essens handler det om å være lydig mot Gud på grunn av kjærlighet til Ham fordi han har gitt oss sin nåde.

Løfter til de som frykter Gud
Mal 3:16: De som frykter Herren, talte da sammen, og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som frykter Herren og ærer hans navn.

Sal 103:11-14: Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham.
12 Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss.  13 Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.  14 For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv.

Ordsp 10:27: Frykt for Herren forlenger livet, men gudløse menn får færre år.  Gud henviser her ikke til årene vi har på jorden men for evigheten med Ham.

For å kunne frykte Gud må vi bruke tid sammen med Ham.  Jo mer tid vi bruker med Ham jo større vil vår frykt bli for Ham.

 

Artikkelen er en  oversettelse og oppsumering  av prekenen til Stephen Bohr, “The beginning of wisdom”.