PAVENS ENCYCLICAL OG DYRETS MERKE

av Steven Wohlberg

18. juni 2015, utga Vatikanet PR offisielt og på flere språk Pope Francis sin mye etterlengtede 183-siders encyklika som adresserer klimaendringene med tittelen «Lovet være” -en tittel basert på en gammel sang som heter “Canticle of the Sun” tilskrevet St. Francis av Assisi skrevet i 1224 e.Kr. Av stor betydning, inkluderer pavens encyklika en sterk appell til å holde søndag.

Det er mange punkter som kan vurderes, men denne artikkelen vil bare undersøke noen viktige poeng basert på profetien i Åpenbaringen 13. Først, de fleste pavelige encyclika (“sirkulerende brev”) er sendt til kun katolikker. Men ikke denne. I en 14 juni 2015 Associated Press rapport ble tittelen “Paven sier at den kommende miljø encyklika er ment å bli lest av alle, ikke bare katolikker.” Sikkert nok. I «Lovet være,” adresserer Pope Francis hele verden.

I begynnelsen av dokumentet, skrev pave Francis at jorden selv “roper til oss på grunn av de skadene vi har påført henne ved vår uansvarlig bruk og misbruk av resursene som Gud har utstyrt henne med. Vi har kommet til å se oss selv som hennes herrer og mestere, med rett til å plyndre henne når det passer. Volden som er til stede i våre hjerter, såret av synd, gjenspeiles også i symptomer på sykdom tydelige i jorden, i vannet, i luften og i alle former for liv. Dette er grunnen til at jorden selv, tynget og lagt øde, er blant de mest forlatte og mishandlet av våre fattige; hun stønner i lidelse “(Rom 8:22).”

Her har paven rett. Faktisk er jorden i vanskeligheter på grunn av menneskets synd. Hvorvidt du godtar klimaforskningen som pave Francis bygger på, er realiteten at vår verden lider på grunn av Adams synd, vår pågående syndighet, Guds forbannelse (se Mosebok 3:17), og satanisk raseri. Om dette er det ingen tvil. Miljøkatastrofer er klart økende. Legg nøye merke til:

På alle steder og i utallige former utøver han sin makt gjennom ulykker og katastrofer på sjø og land, i store branner, i veldige tornadoer og fryktelige haglvær, i stormer, oversvømmelser, sykloner, flodbølger og jordskjelv. Han ødelegger avlinger, og hungersnød og ulykker følger. Han sprer dødbringende pest i atmosfæren, og tusentalls mennesker omkommer. Disse hjemsøkelsene kommer til å bli stadig hyppigere og mer katastrofale, og de vil ramme både mennesker og dyr. (Ellen White, Den Store Strid, 419).

Ikke la deg lure. Ting vil bli verre før det blir bedre. I «Lovet være», ser Pope Francis den eskalerende krisen, dens virkninger på jorden, mennesker og fe, og siterer Bibelen i det han søker mot løsninger. Les hans ord nøye, hentet direkte fra hans encyklika:

68. Ansvaret for Guds jord betyr at mennesket, utrustet med intelligens, må respektere lovene i naturen og den delikate balansen som eksisterer mellom skapninger av denne verden, for “han befalte, og de ble skapt; og han etablerte dem i all evighet; han fastsatte deres grenser, og han opprettet en lov som ikke kan forgå “(Sal 148: 5b-6). Lovene som finnes i Bibelen dveler ved relasjoner, ikke bare blant enkeltpersoner, men også med andre levende vesener. “Du skal ikke se på din brors esel eller okse falle ned på veien og holde tilbake din hjelp … Hvis du skulle komme over et fuglerede i et tre eller på bakken, med unger eller egg og moren sitter på unge eller på eggene; skal du ikke ta moren med den unge “(Dt 22: 4, 6). Langs de samme linjene, er hvile på den syvende dagen ment ikke bare for mennesker, men også «så din okse og ditt esel kan ha hvilen” (2Mos 23:12). Åpenbart har Bibelen ingen plass for en tyrannisk antroposentrisme likegyldig for andre skapninger.

Her sier paven at vi mennesker må innse at vi lever på Guds jord », må respektere naturlovene”, og bør også innse at “hvile på den syvende dagen” er bra for både mennesker og dyr. Høres litt Adventist, ikke sant? Idet han går dypere inn i sabbat problemet selv, fortsetter Pope Francis:

71. … Den bibelske tradisjonen viser tydelig at denne fornyelsen innebærer å utvinne og respektere rytmen innskrevet i naturen ved Skaperens hånd. Vi ser dette, for eksempel i loven om sabbaten. På den syvende dag hvilte Gud fra all sin gjerning. Han befalte Israel å sette av hver sjuende dag som en dag for hvile, en sabbat, (jf 1Mos 2: 2-3; 2Mos 16:23, 20:10).

Nå se nøye:

206. En endring i livsstil kan bringe sunt press på dem som utøver politisk, økonomisk og sosial makt. Dette er hva forbruker bevegelser oppnå ved å boikotte enkelte produkter.

Og endelig,

237. … Sunday, som den jødiske sabbaten, er ment å være en dag som helbreder våre relasjoner med Gud, med oss ​​selv, med andre og med verden. Søndag er dagen for oppstandelsen, den “første dag” av den nye skapelsen …

La oss oppsummere noen viktige punkter. Jorden er i krise. Vårt miljø er falt fra hverandre. Paven sier at vi må vende tilbake til Gud, og respektere jorden, som inkluderer “loven om sabbaten”, som han sier nå gjelder “søndag … ment å være en dag som helbreder våre relasjoner med Gud, med oss ​​selv, med andre og med verden. “Med andre ord, hvis nok grådige, egoistiske, kapitalistiske, og miljø utnyttende mennesker vende tilbake til Gud, bli mer miljøvennlig, og begynner å holde søndag hellig, ville livet bli bedre. Dette ville være et gigantisk skritt nærmere “Oppstandelsen” og “den nye skapelse.” Pave Francis skrev selv at “vi mennesker kan sette “sunt press” på «de som utøver politisk” makt for å få det til å skje .

For over 100 år siden, så Ellen White dette komme. Som en inspirert nyhetsreporter kommenterer pavens encyklika og ventende hendelser, skrev hun:

De vil påstå at mennesker provoserer Gud når de misbruker søndagen, og at denne synden har medført ulykker som ikke vil opphøre før søndagsfeiringen blir strengt håndhevet…. Politisk korrupsjon ødelegger respekten for rettferd og sannhet. For å vinne popularitet vil både den lovgivende og utøvende myndighet selv i det frie Amerika gi etter for folkets krav om en lov som innskjerper søndagshelligholdelse. (Den Store Striden, 419-421).

Fikk du med deg det? “Ulykker” (EGW) er økende. I sin encyklika, promoterer Pope Francis “søndag-sabbaten” (EGW), som han sier, hvis observert mer fullstendig, ville hjelpe “helbrede våre relasjoner med Gud, med oss ​​selv, med andre og med verden” (paven) . Menneskeheten vil derfor stoppe med å “fornærme Gud” (EGW). “Sunt press” (paven) bør gjøres gjeldende på “de som utøver politisk” makt (paven) som sikkert inkluderer “herskere og lovgivere” (EGW), før de til slutt “gir etter for etterspørselen etter en lov å håndheve søndag helligholdelse “(EGW) for å bidra til å redde planeten.

Dermed har Pave Francis sin 183-siders encyklika tittelen “Priset være», linjert opp perfekt med pre-diksjoner skrevet for over 100 år siden i Ellen Whites bok, Den Store Striden. I Den Store Striden, uttaler Ellen White også at dette vil spesielt skje “i det frie Amerika.” Nå vurdere dette. Samme dag (juni 18) at «Lovet være” ble lansert over hele verden, utstedte Barack Obama denne offisielle uttalelsen fra Det hvite hus:

Jeg ønsker velkommen Hans Hellighet pave Francis encyklika, og beundrer dypt pavens avgjørelse om å ta saken ved en – tydelig, kraftfullt, og med full moralsk autoritet ved sin stilling – for tiltak mot globale klimaendringer.

Som pave Francis så velformulert uttalte i morges, har vi et dyp ansvar for å beskytte våre barn og våre barnebarn, mot de skadelige virkningene av klimaendringer. Jeg tror USA må være ledende i dette arbeidet, og det er derfor jeg er forpliktet til å gjennomføre omfattende tiltak hjemme og ute for å kutte karbon forurensning, for å øke ren energi og energieffektivisering, for å bygge robusthet i sårbare samfunn, og for å oppmuntre til ansvarlig forvaltning av våre naturressurser. Vi må også beskytte verdens fattige, som har gjort minst for å bidra til dette truende krisen og taper mest hvis vi ikke klarer å avverge den.

Dermed, allerede samme dag som pavens encyklika oppmuntrer alle mennesker overalt til å utøve “sunt press” på lovgivere, og som også fremmer søndagsfeiring, uttaler Barack Obama, president i det frie Amerika, at “USA må være ledende i dette arbeidet, og det er derfor jeg (President Obama) er forpliktet til å gjennomføre omfattende tiltak hjemme og ute …. “Med guddommelig innsikt, spådde Ellen White:

Idet Amerika, landet med religiøs frihet, skal forenes med pavedømmet i å tvinge samvittigheten og overbevisende menn til å hedre den falske sabbaten, vil folk i alle land på kloden bli ledet til å følge hennes eksempel (6T, 18).

Bingo! Kjære leser, jeg ber deg, ikke være blinde for disse høytidelige fakta. Åpne øynene dine. Les Åpenbaringen 13: 11-17. Riktig forstått, spår denne profetien at det lam lignende dyret (vers 11, USA) vil samarbeide med og fremme sjø dyret (vers 12, pavens Roma) og til slutt selv håndheve søndag, “solens dag”, som er et ” merke “(vers 16) i Romas tilranet autoritet, verden rundt.

Brødre og søstre, time er kommet for oss til å gi den tredje engels budskap med “høy røst” (se Åp 14: 9-12). Vi må være respektfulle, men likevel dristig. Dette er vårt kall som folk. Før flommen, kalte Gud Noah og ga ham et budskap. År senere, kalte han Jonas, så døperen Johannes, så apostelen Paulus, så Martin Luther, så William Miller. I dette øyeblikk, har han kalt Syvendedags Adventistsamfunnet til å gi sitt siste budskap til en døende verden.

På en spesiell måte, har Syvendedags Adventistsamfunnet blitt satt i verden som voktere og lys bærere. For dem har blitt betrodd den siste advarselen for en fortapt verden. På dem skinner et fantastisk lys fra Guds ord. De har fått et jobb av den mest høytidelige viktighet –forkynnelsen av den første, andre og tredje englenes budskaper. Det er ikke noe annet arbeid av så stor betydning. De skal ikke tillate noe annet til å absorbere deres oppmerksomhet … Verden må bli varslet, og Guds folk må være tro mot den tillit forpliktet til dem (9T, 19).

“Hvis du elsker meg», sa Jesus til sine disipler: «holder mine bud» (Johannes 14:15, siterer Mosebok 20: 6). Kjernen i problemet er den syvende dags sabbaten i det fjerde budet som er skrevet av Gud selv, eller “solens dag,” dyrets dag. Uløselig knyttet til dette, sikkert det største problemet av alt er å åpenbare hans kjærlighet, fordi bare “kjærlighet oppfyllelse av loven” (Rom 13:10). Elsker vi Jesus? Elsker vi Hans folk? Elsker vi forvirrede syndere? Elsker vi katolikker? Hva med Pope Francis? Jesus døde for ham også. Må Gud hjelpe oss til å forstå vår Frelsers egen lidelse for våre synder, nåde, tilgivelse og kjærlighet, som alene kan gi tilstrekkelig åndelig kraft til å overholde budene (se Johannes ‘åpenbaring 14:12) under jordens siste krise, til ære for Hans Hellige navn.

Denne kritiske informasjonen er nå tilgjengelig fra White Horse Media som en 30-minutters DVD med tittelen «Pavens encyklika og Mark of the Beast”. Ring 1-800-782-4253. Www.whitehorsemedia.com.

Denne artikkelen er hentet fra: http://advindicate.com/articles/2015/6/28/the-popes-encyclical-and-the-mark-of-the-beast