Vi vil starte med en oppsummering av kjennetegnene på hvem Horen i Babylon er (les hele diskusjonen i «Mysterium: Babylon den store»)

 • Hun er en hore, som symboliserer en fallen kirke.
 • Dette frafallende religiøse systemet vil utøve verdensomspennende herredømme.
 • Hun er et system som blander politikk og religion, fordi hun er utro med jordens konger.
 • Hun har døtre som deler mange av hennes læresetninger og praktiser.
 • Hennes favorittfarge er purpur og skarlagen, ikke blå.
 • Hun er et veldig rikt religiøst system med mye gull, sølv og juveler.
 • Hun er fylt med hat og forfølger dem som ikke drikker av hennes vin.
 • Verdens konger vil til slutt hate denne horen og gjøre henne naken.

Hun hadde en gylden kopp i hennes hånd full av avskyeligheter og urenhetene fra hennes utroskap og hennes falske doktriner, lærer og praksiser som hun hadde hentet fra nasjonene. Åp 17:4: Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av motbydelige ting og av all urenheten fra sitt horeri. I Åp 17:2 er innholdet i koppen beskrevet som vin. Vinen er ikke en bokstavelig vin men som vi kan se fra Åp 17:4, er vinen representert ved motbydelig ting og urenheter.

Hva gjør så denne horen med sin vin? La oss se på Åp 17:2: Jordens konger har drevet hor med henne, og de som bor på jorden, er blitt beruset av vinen fra hennes horeri. Horen har delt sin vin med de som bor på jorden slik at de er blitt beruset av hennes motbydeligheter og urenhetene fra hennes horeri. Spørsmål; hvor mange av dere har prøvd å gi bibelstudie til berusede personer? Du vil raskt oppdage at det er praktisk talt umulig, fordi personen er beruset og har ingen evne til å forstå hva som blir presentert. Denne horen eller religiøse systemet har beruset de som bor på jorden med sin vin, sine motbydeligheter slik at sannheten ikke gir mening for dem.

La oss lese Jer 51:7: Babylon var et gullbeger i Herrens hånd som gjorde hele jorden drukken. Folkeslagene drakk av hennes vin. Derfor har folkeslagene mistet forstanden. (Bibelen Guds Ord 1997). Med andre ord, hennes vin gjør at folkeslagene mister forstanden og er uten evne til å forstå sannheten.

Hvorfor falt Babylon? La oss oppsummere den første engels budskap:

 • Jesus var ofret en gang for alle.
 • Han er vår eneste og verdige øverste prest.
 • Vi er frelst ved Hans rettferdighet alene og ikke ved våre gjerninger.
 • Vi skal gjenspeile Guds karakter.
 • Vi skal ta vare på vår kropp og vårt sinn.
 • Holde Guds lov.
 • Vi er i timen for Guds dom.
 • De døde er døde fram til oppstandelsen og det er kun Gud som kan gi oss liv.
 • Vi skal overholde Sabbaten til ære for Skaperen.

Babylon falt fordi hun tok avstand fra den første engels budskap. Babylons vin er en motsetning til den første engels budskap. Hvis Babylon hadd tatt til seg den første engels budskap ville hun hatt Guds sannhet, ugjæret vin, fordi Jesu blod var rent. I stedet har hun den urene motsetningen, sin egen vin som hun beruser verdens folk med. Dette er grunnen til Babylons fall. Se Åp 14:8: En annen engel fulgte etter og sa: « Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.» Se Åp 18:2-3: Med mektig røst ropte han: « Falt, falt er Babylon den store! Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder, et skjulested for alle urene ånder, et skjulested for alle urene fugler,et skjulested for alle urene og avskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket vredens vin fra hennes horeri, jordens konger har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige luksus.»

Horens vin representerer avskyeligheter. Hvilke avskyeligheter nevner Bibelen?

 1. Å tilbe idoler er en avskyelighet. 5 Mos 7:25-26: Gudebildene deres skal dere brenne opp. Du må ikke fristes til å ta sølvet og gullet på dem og ha det for dere selv. Da blir du fanget i en felle, for det er avskyelig for Herren din Gud. 26 La ikke dette avskyelige komme inn i ditt hus, så du blir bannlyst slik som det. Du skal holde det for avskyelig og avsky det inderlig, for det er bannlyst.5 Mos 27:14-15: Levittene skal ta til orde og si med høy røst til hver eneste
  israelitt:15 Forbannet er den som lager et utskåret eller støpt gudebilde, avskyelig for Herren, formet av en håndverker, og stiller det opp i hemmelighet! Og hele folket skal svare: Amen.
  Sier det andre bud noe om tilbedelse av idoler? Helt klart. Les 2 Mos 20:4-6: Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud (1930 utgaven).
 2. Det okkulte og New Age er en avskyelighet. 5 Mos 18:9-12: Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter alle avskyelige skikker hos folkeslagene der. 10 Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ikke noen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, 11 ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder til råds eller søker hjelp hos de døde. Hva er den underliggende praksis her? At de døde ikke er døde, det handler om den udødelig sjel. Forteller en kirke deg at de praktiserer bønn for de døde eller til de døde bør du være forsiktig med den kirken, for det er forbudt i følge Guds ord, det er en avskyelighet. Legg merke til vers 12: 12 For Herren avskyr alle som gjør dette, og det er på grunn av dette avskyelige at Herren din Gud tar landet fra dem og gir det til deg.
 3. Å påstå at du ikke trenger å holde Guds Lov er en avskyelighet. Ordsp 28:9: Når noen vender øret bort og ikke vil høre på loven, blir selv bønnen hans avskyelig. Så om vi sier at vi ikke trenger å holde loven fordi den ble spikret til korset, eller at vi ikke er under loven men nåden, eller Gud forventer ikke at vi overholder loven som en frukt av vår rettferdiggjørelse, eller frukt av Hans nåde. Da bør vi være veldig forsiktig for vi er fortalt i dette verset at om vi ikke hører på loven er selv våre bønner en avskyelighet. Legg merke til Ordsp 15:8-9: Herren avskyr urettferdiges offer, rettskafnes bønn har han glede i. 9 Herren avskyr den urettferdiges vei, men elsker den som jager etter rettferdighet. Hva er urettferdig i denne sammenheng? Det er å ikke overholde Guds lov, å se bort fra Guds lov om du vil. Med andre ord trenger vi å være oppmerksomme på kirker som mener at vi ikke trenger å bry oss med Guds lov.
 1. Å tro at du kan ble frelst ved gjerning er en avskyeligheter. Som for eksempel å dra på pilgrimsreise, betale bot, eller gjøre andre ting for å tjene frelsen slik fariseerne mente. Legg merke til Luk 16:15: Da sa han til dem: «Dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne, men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesker setter høyt, er avskyelig i Guds øyne. Så i tillegg til å være oppmerksomme på kirker som ikke anser loven viktig må vi også være vare for kirker som har en rekke krav til hva som må overholdes/ gjøres for å bli frelst.
 2. Utukt eller utroskap er en avskyelighet. Jer 13:26-27: Jeg skal selv løfte kjolekanten opp over ansiktet på deg så din skam blir synlig, 27 ditt ekteskapsbrudd, din vrinsking og ditt skamløse horeliv. Jeg så det motbydelige du drev med på haugene og ute på marken. Ve deg, Jerusalem, du som ikke renser deg! Hvor lenge skal dette vare?
 3. Å spise urene dyr er en avskyelighet. 5 Mos 14:3: Du skal ikke spise noe som er avskyelig. De påfølgende bibelversene lister opp rene og urene dyr, hva menneskene kan spise og ikke spise. En kirke som lærer at vi kan spise det som passer oss lærer også at vi kan spise det som er avskyelig for Herren.
 4. Å brenne dine barn i ilden er en avskyelighet. Nå kjenner vi ikke til noen kirker som praktiserer dette, heldigvis, men det er et prinsipp her vi skal se på. Men først Jer 32:35: De bygde offerhauger for Baal i Ben-Hinnom-dalen for å ofre sønnene og døtrene sine til Molok. Det har jeg ikke pålagt dem, det har aldri vært i mine tanker at de skulle gjøre noe så avskyelig og slik få Juda til å synde. Grunnen til at Israelerne ville brenne sine barn i ilden var at de trodde Gud var en Gud full av vrede. For å imøtekomme Ham måtte de brenne sine barn til guden Molok. Prinsippet her er at en kirke som ser på Gud som en vredens Gud som er klar til å kaste deg inn i helvete om du er ulydig, gjør i prinsippet det samme som Israel gjorde i det gamle testamentet selv om vi ikke brenner våre barn.
 5. Å utøse uskyldig blod er en avskyelighet. Utøste horen uskyldig blod? Helt klart. Esek 22:2: Du menneske, vil du dømme? Vil du dømme blodbyen og la den få vite om alt det avskyelige der? Ordsp 17:15: Å frikjenne en skyldig eller å dømme en som har rett – Herren avskyr begge deler.
 6. Homoseksualitet er en avskyelighet. Jeg vet at det ikke er politisk korrekt å trekke dette fram, men Bibelen er tydelig på dette spørsmålet.3 Mos 18:22: Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig.
 7. Soltilbedelse er den verste avskyeligheten. Søndag ble adoptert av den Romersk katolske kirken som helligdag fordi den var Solens Dag. Det er det samme om du tilber solen eller tilber på solens dag. La oss se på Esek 8:16-17: Så førte han meg til den indre forgården i Herrens hus. Og der, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, sto omtrent tjuefem mann med ryggen mot Herrens tempel og med ansiktet vendt mot øst. De bøyde seg mot øst og tilba solen. 17 Da sa han til meg: «Har du sett det, menneske? Er det ikke nok at Judas hus driver med alt det avskyelige som de gjør her? For de fyller landet med vold, og slik gjør de meg rasende. Se hvordan de holder vinranken opp foran nesen.  La meg spørre, er det mulig at denne horen, eller falne kirken, mot historiens slutt vil kreve en form for soltilbedelse? Nå er det ingen kristne kirker som tilber solen, men nå er det engang slik at det som bokstavelig talt fant sted i den gamle testamentlige er symboler på det som skal skje i endetiden. Kan sannheten være at når enden nærmer seg skal vi ikke tilbe solen men ha tilbedelse på solens dag? Å tilbe på solens dag kom inn i kirken fra de romerske soltilbederne, noe som kan bevises historisk og jeg vil vise dere en kvotering fra John Paul II hvor han sier at kirken kristnet søndagen. Men er det det samme å tilbe solen som å tilbe på solens dag? Det er prinsipielt det samme. Hvem skapte solen? Det gjorde Gud. Skapte Han solen for tilbedelse? Nei, solen er et objekt som skal gi oss lys. Så hva skjer om du omgjør solen til et objekt for tilbedelse, hva gjør du da? Da utøver du utroskap. Hvem skapte ukas første dag? Det gjorde Gud. Skapte Han den for tilbedelse? Nei, det er en av dagene for arbeid. Så hva skjer om du omgjør den til en dag for tilbedelse? Da er det igjen utøvelse av utroskap. Det spiller ingen rolle om det er et objekt eller en dag. Hva enn mennesket setter opp for tilbedelse som Gud ikke har ment skulle tilbes fører til utøvelse av utroskap.

Den følgende teksten fra Esekiel kommer like etter beskrivelsen av soltilbedelsen i templet av Israels åndelige ledere og vi vil nå se at det vil være enkle trofaste folk som får et merke i pannen. Esek 9:1-6: Han ropte høyt mens jeg hørte på: «Straffen over byen er nær! Hver og en må ha sitt ødeleggelsesvåpen i hånden.» 2 Og se, seks menn kom fra Øvreporten, som vender mot nord, hver med sitt drapsvåpen i hånden. En av dem var kledd i lin og hadde skrivesaker i beltet. De kom og stilte seg ved siden av bronsealteret. 3 Da løftet Israels Guds herlighet seg opp fra kjerubene, som den hadde vært over, og flyttet seg til terskelen i tempelet. Herren ropte til mannen som var kledd i lin og hadde skriveutstyr i beltet. 4 Og Herren sa til ham: «Gå gjennom Jerusalem by og sett et merke i pannen på de mennene som sukker og stønner over alt det avskyelige der.» 5 Og til de andre sa han mens jeg hørte på: «Følg etter mannen gjennom byen og hugg ned! Vis ikke medfølelse, skån ingen. 6 Gamle, unge gutter og jenter, kvinner og barn skal dere slå i hjel og utrydde. Men rør ikke noen av dem som har merke på seg! Dere skal begynne ved min helligdom.» Og de begynte med mennene, de eldste, som sto foran Herrens hus.

Betyr denne teksten at det var noen i Jerusalem som ikke tilba solen og som var trofast mot Gud? Ja helt klart. Da Nebudkadnesar inntok Jerusalem ble alle de ugudelig drept mens Guds trofaste menn og kvinner ble som hadde «merket» i pannen ble spart. På samme måte vil det være i den siste tid, Gud vil skille de trofaste og de ugudelige.

Men er det slik at Jerusalem ble utslettet fordi Sabbathen ikke ble overholdt? Helt klart, det er hva Bibelen lærer oss. Jer 17:27: Men om dere ikke vil høre på meg og holde sabbatsdagen hellig, men bærer bører og kommer inn gjennom Jerusalems porter med dem på sabbatsdagen, da setter jeg ild på portene. Den skal fortære borgene i Jerusalem, den skal ikke slukne.

La meg lese en kommentar fra en av min favoritter når det gjelder Bibelske profetier. Ellen White kommenterer her Babylons vin: «Når sannhetstro forkynnere forklarer Guds ord, står lærde personer frem, lærere i teologi som gir seg ut for å forstå Skriften. De stempler sanne lærepunkter som kjetteri, og avfeier dermed sannhetssøkende mennesker. Hvis verden ikke var så beruset av Babylons vin, ville mennesker i hopetall bli overbevist og omvendt ved de klare og konsise sannheter i Guds ord. Men troslæren virker så forvirrende og uharmonisk at folk ikke vet hva de skal tro. Kirken har selv en stor del av skylden for at verden ikke tar imot evangeliet» (Mot historiens klimaks, s.301).

Som dere skjønner vinen representer den forfalskede troslære av en fallen kristendom. Den representer hedenske skikker som har kommet inn i kirken. Den representer doktriner som står i motsetning til Skriften. Dessverre lever vi idag i en verden hvor sannheten ikke betyr noe lenger. Menneskene sier; la oss være venner sammen, være glade i hverandre og ikke krangle over skikker og doktriner vi er uenige om. Gud, imidlertid, er klar på at sannhet, skikker og doktriner er viktige fordi Han sammenligner vinen med sannheten i den første engels budskap. Er dere klar over at den siste store striden vil bli om du velger Guds sannhet eller holder deg til den falne kirke, antikrists lære.

2 Tes 2:9-12: Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.

Sannheten er viktig, doktrinene er viktig og praksis er viktig. De som går fortapt gjør det fordi de har forkastet sannheten og villfarelse er konsekvensen. Jesus sier i John 17:17: Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Bibelen har objektive sannheter. Enhver som underviser sannheter som ikke er i samsvar med Bibelen bør fryktes fordi det de gjør er å dele av Babylons vin. Dette er grunnen til at Gud kaller sitt folk ut av Babylon. Gud vil ikke at menneskene skal drikke av Babylons vin, for da vil de måtte ta del i hennes kommende plager. Før plagene faller på Babylon ber Han menneskene om å komme ut av henne. Er dette et uttrykk av kjærlighet fra Guds side? Helt klart.

Åp 18:1-5: Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden blev oplyst av hans herlighet, 2 og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; 3 for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu. (1930 utgaven).

La meg avslutte med å si at dette religiøse systemet representert ved horen har produsert mange typer doktriner og skikker som står i motsetning til Skriften. La meg nevne noen: Søndag som helligdag, barnedåp, å ære helgener, tenne lys, brenne røkelse, knele ned foran idoler/ avguder, spesielle drakter for presten, Påske kors på pannen, be for og til de døde, synde tilståelse til en menneskelig prest, den rosary bønn, å gjøre korsets tegn, sølibat, klostre, osv. Alle disse tingene og mer til er skikker som ikke kan spores tilbake til Bibelen. Allikevel er dette ting som dette systemet mener er nødvendig å gjøre og i enkelte tilfeller ting som må gjøres for å få frelse. Jeg tror dere vet hvilket system vi snakker om. I senere artikler skal vi se på andre grener av Babylon. Fordi denne kirken jeg refererer til er kun hoved antagonisten i Babylon. I tillegg har vi den falske profeten og dragen.

Må Gud hjelpe oss til å forstå fult ut Hans sannhet og ikke Babylons vin.

 

 

Denne artikkelen er en oversettelse og oppsumering av Stephen Bohrs tale “Babylons abominable wine”.